Ви зробили спробу зайти на JUUL.com, комерційний сайт, призначений для осіб у Сполучених Штатах. Відповідно, ваша особиста інформація буде збиратися в Сполучених Штатах і до неї будуть застосовуватися Умови обслуговування та Політика конфіденційності сайту. Ці політики та процедури можуть спиратися не на такі самі закони про захист даних, як ті, що діють у країні, в якій ви надавали інформацію. Продовжуючи використовувати цей сайт, ви підтверджуєте своє розуміння та згоду.

JUUL LABS, INC.

ПАТЕНТИ, ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, АВТОРСЬКІ ПРАВА

Розвиток компанії JUUL Labs, Inc. забезпечується за рахунок постійних інновацій, розробки та впровадження нових технологій для того, щоб створювати новаторські продукти та дизайнерські рішення.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАТЕНТИ НА ВИНАХОДИ, ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ ТА ІНШІ ОБ'ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Продукти компанії JUUL Labs, Inc. є захищеними об'єктами інтеллектуальної власності. Компанія JUUL Labs, Inc. є власником прав інтелектуальної власності на винаходи та корисні моделі, промислові зразки та інші об'єкти промислової власності, які охороняються законодавством, зокрема:

БРЕНД JUUL® ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ НІКОТИНУ

US9215895, US9408416, US9549573, US10045567, US10045568, US10058124, US10058129, US10058130, US10070669, US10076139, US10130123, US10117465, US10117466, US10111470, US10104915, USD744419, USD825102, GB2538424, GB2558805, GB2558807, GB2559507, GB2560465, GB2560606, GB2560607, GB2560651, GB2560653, GB2560660, EP3086671, Validated European Union Part of International Design No. DM/092570, European Community Design No. 002822684-0001,Validated European Union Part of International Design No. DM/092571, а також права на такі обєкти, які захищаються в різних країнах.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Нижче наведені знаки на товари і послуги (торговельні марки), що є власністю компанії JUUL Labs, Inc.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Copyright ©2019 JUUL Labs, Inc.

Відповідно до ст. 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права" особа, якій належать авторські права, має право на дозвіл чи заборону використання обєктів авторського права іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:
1) відтворення об'єктів авторського права;
2) публічне виконання і публічне сповіщення об'єктів авторського права;
3) публічну демонстрацію і публічний показ об'єктів авторського права;
4) будь-яке повторне оприлюднення об'єктів авторського права, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;
5) переклади обєктів авторського права;
6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни об'єктів авторського права;
7) включення об'єктів авторського права як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;
8) розповсюдження об'єктів авторського права шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників об'єктів авторського права;
9) подання своїх об'єктів авторського права до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;
10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників обєктів авторського права;
11) імпорт примірників об'єктів авторського права.

Цей перелік не є вичерпним.

ДОЗВІЛ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Ви можете подати запит на потенційний дозвіл щодо використання певних матеріалів авторського права на нашому веб-сайті, направивши запит на електронну пошту, на адресу dataprivacy@juul.com.